Szkolenia

Aby sprawnie poruszać się w świecie biznesu niezbędne jest ciągłe podnoszenie kwalifikacji.

Przedstawiamy Państwu propozycję szkoleń dla firm, których celem jest poprawienie efektywności pracy zespołu, doskonalenie technik komunikacji, umiejętności prezentacji swojego produktu oraz sposoby eliminacji czynników stresogennych.

Najcenniejsze w naszych szkoleniach to:

Doświadczenie zespołu wykładowców gwarantuje skuteczność w przekazywaniu wiedzy i kształtowaniu umiejętności. Mają oni znakomite przygotowanie merytoryczne i długoletnią praktykę zawodową.

Oferowane tematy szkoleń mogą być dowolnie modyfikowane w zależności do potrzeb i oczekiwań naszych klientów. Nasze szkolenia mają charakter interaktywny, podczas których uczestnicy biorą w nich czynny udział. Posługujemy się najnowszymi metodami dydaktycznymi takimi jak analiza przypadków, filmy dydaktyczne, scenki rodzajowe, kwestionariusze, dyskusje grupowe, wykłady, ćwiczenia zabawowe.

Przykładowe tematy szkoleń to: marketing, zarządzanie, negocjacje, media i komunikowanie, problematyka integracji europejskiej.

Cele szkoleniowe:

Nasze zadania realizujemy w sposób efektywny i oryginalny, dlatego powierzone nam budżety staramy się spożytkować jak najlepiej.

Współpracujemy z siecią ośrodków szkoleniowo-konferencyjnych w całym kraju.

W ramach szkoleń oferujemy również:

Nasza oferta szkoleniowa pomoże Państwu zbudować solidne podstawy do osiągnięcia sukcesu na jakże dynamicznie rozwijającym się rynku. Każde szkolenie udokumentowane jest certyfikatem ukończenia dla uczestników kursu.